Protokoll 2021/22:125 Tisdagen den 7 juni

Riksdagens protokoll 2021/22:125

Riksdagens snabbprotokoll

2021/22:125

Tisdagen den 7 juni

Kl.  12.00–16.00

       18.00–20.25

Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet.

§ 1  Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Anf.  1  TALMANNEN:

Under kammarens sammanträde den 2 juni framställde Henrik Vinge (SD) ett yrkande om misstroendeförklaring mot justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S). Eftersom yrkandet biträddes av minst 35 ledamöter bordlades det då en första gång. Yrkandet bordlades ytterligare en gång i fredags. Yrkandet ska nu tas upp till avgörande.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.