Protokoll 2021/22:128 Fredagen den 10 juni

Riksdagens protokoll 2021/22:128

Riksdagens snabbprotokoll

2021/22:128

Fredagen den 10 juni

Kl.  09.00–16.49

Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet.

§ 1  Avsägelser

Talmannen meddelade att Jörgen Hellman (S) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen.

Kammaren biföll denna avsägelse.

Talmannen meddelade att Erik Ezelius (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i skatteutskottet.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Socialdemokraternas partigrupp anmält Erik Ezelius som ledamot i skatteutskottet och i krigsdelegationen.

Talmannen förklarade vald
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.