Protokoll 2021/22:131 Onsdagen den 15 juni

Riksdagens protokoll 2021/22:131

Riksdagens snabbprotokoll

2021/22:131

Onsdagen den 15 juni

Kl.  09.00–17.00

Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 25 maj justerades.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Socialdemokraternas partigrupp anmält Karin Engdahl som suppleant i trafikutskottet.

Talmannen förklarade vald till

suppleant i trafikutskottet

Karin Engdahl (S)

§ 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2021/22:530

Till riksdagen

Interpellation 2021/22:530
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.