Protokoll 2021/22:142 Onsdagen den 21 september

Riksdagens protokoll 2021/22:142

Riksdagens snabbprotokoll

2021/22:142

Onsdagen den 21 september

Kl.  09.00–11.40

Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet.

§ 1  Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU‑förslag hade kommit in:

prot. 2021/22:44 för torsdagen den 7 juli från utrikesutskottet,

prot. 2021/22:58 för torsdagen den 18 augusti från miljö- och jordbruksutskottet,

prot. 2021/22:51 för torsdagen den 18 augusti från näringsutskottet,

prot. 2021/22:42 för tisdagen den 23 augusti från trafikutskottet,

prot. 2021/22:52
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.