Protokoll 2021/22:15 Onsdagen den 13 oktober

Riksdagens protokoll 2021/22:15

Riksdagens snabbprotokoll

2021/22:15

Onsdagen den 13 oktober

Kl.  09.00–09.44

       16.00–16.03

Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet.

§ 1  Val av ledamöter i Nordiska rådets svenska delegation

Val av 20 ledamöter i Nordiska rådets svenska delegation företogs.

Sedan kammaren godkänt den gemensamma listan var följande personer valda till ledamöter i Nordiska rådets svenska delegation till dess nytt val till delegationen förrättats i början av nästa riksmöte:

Gunilla Carlsson (S)

Hans Wallmark (M)

Emilia Töyrä (S)

Maria Stockhaus (M)

Aron Emilsson (SD)

Lars Mejern
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.