Protokoll 2021/22:17 Tisdagen den 19 oktober

Riksdagens protokoll 2021/22:17

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 24 och 28 september justerades.

§ 2  Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att Azadeh Rojhan Gustafsson (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i kulturutskottet.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Tredje vice talmannen meddelade

att Socialdemokraternas partigrupp anmält Azadeh Rojhan Gustafsson som ledamot i kulturutskottet och Anna-Belle Strömberg som suppleant i kulturutskottet,

att Sverigedemokraternas partigrupp anmält Christina Nilsson som suppleant i utrikesutskottet under Markus Wiechels ledighet samt

att Centerpartiets partigrupp anmält Aphram Melki som suppleant i skatteutskottet och i socialutskottet.

Tredje vice talmannen förklarade valda till

ledamot i kulturutskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.