Protokoll 2021/22:20 Fredagen den 22 oktober

Riksdagens protokoll 2021/22:20

§ 1  Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att Christina Höj Larsen (V) avsagt sig uppdraget som suppleant i socialförsäkringsutskottet.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 2  Anmälan om ersättare

Tredje vice talmannen anmälde att Marie Granlund (S) skulle tjänstgöra som ersättare för Hillevi Larsson (S) under tiden för hennes ledighet den 20 oktober–30 november.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Tredje vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas partigrupp anmält Marie Granlund som suppleant i skatteutskottet under Hillevi Lars­sons ledighet.

Tredje vice talmannen förklarade vald under tiden den 22 oktober–30 november till

suppleant i skatteutskottet

Marie Granlund (S)

§ 4  Anmälan om faktapromemorior

Tredje vice talmannen anmälde att följande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.