Protokoll 2021/22:26 Tisdagen den 9 november

Riksdagens protokoll 2021/22:26

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 19 oktober justerades.

§ 2  Anmälan om ersättare

Tredje vice talmannen anmälde att Stefan Plath (SD) inträtt som ersättare för Sara Gille (SD) under tiden för hennes ledighet den 5 november–12 december.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Tredje vice talmannen meddelade att Sverigedemokraternas partigrupp anmält Stefan Plath som suppleant i utrikesutskottet, i civilutskottet och i trafikutskottet under Sara Gilles ledighet.

Tredje vice talmannen förklarade vald under tiden den 9 november–12 december till

suppleant i utrikesutskottet

Stefan Plath (SD)

suppleant i civilutskottet

Stefan Plath (SD)

suppleant i trafikutskottet 

Stefan Plath (SD)

§ 4  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.