Protokoll 2021/22:38 Onsdagen den 1 december

Riksdagens protokoll 2021/22:38

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 10 november justerades.

§ 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Talmannen meddelade

att Ibrahim Baylan (S) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 30 november, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Solange Olame Bayibsa (S),

att Per Bolund (MP) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 30 november, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Pernilla Stålhammar (MP),

att Janine Alm Ericson (MP) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 30 november, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Nicklas Attefjord (MP),

att Maria Ferm (MP) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 30 november, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Mats Berglund (MP) samt

 att David
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.