Protokoll 2021/22:39 Torsdagen den 2 december

Riksdagens protokoll 2021/22:39

§ 1  Avsägelser

Förste vice talmannen meddelade att Patrik Engström (S) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 10 januari 2022.

Kammaren biföll denna avsägelse.

Förste vice talmannen meddelade

att Julia Kronlid (SD) avsagt sig uppdraget som ledamot i Utrikesnämnden och

att Markus Wiechel (SD) avsagt sig uppdraget som suppleant i Utrikesnämnden.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade

att Socialdemokraternas partigrupp anmält Marie Granlund som suppleant i skatteutskottet  under Hillevi Larssons ledighet,

att Moderaternas partigrupp anmält Ulrik Bergman som suppleant i civilutskottet under Carl-Oskar Bohlins ledighet och Richard Herrey som suppleant i trafikutskottet under
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.