Protokoll 2021/22:41 Onsdagen den 8 december

Riksdagens protokoll 2021/22:41

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 17 november justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2021/22:134

Till riksdagen

Interpellation 2021/22:134 Vägslitageavgift

av Jens Holm (V)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 17 december 2021.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 7 december 2021

Finansdepartementet

Mikael Damberg (S)

Enligt uppdrag

Johan Ndure

Departementsråd

Interpellation 2021/22:152

Till riksdagen

Interpellation 2021/22:152 Skatter och tillväxt

av Niklas Wykman (M)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 11 januari 2022.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.