Protokoll 2021/22:42 Torsdagen den 9 december

Riksdagens protokoll 2021/22:42

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 18 november justerades.

§ 2  Avsägelser

Andre vice talmannen meddelade

att Magdalena Schröder (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i finansutskottet och

att Helena Storckenfeldt (M) avsagt sig uppdraget som suppleant i trafikutskottet.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 3  Anmälan om ersättare

Andre vice talmannen anmälde att Stefan Plath (SD) skulle tjänstgöra som ersättare för Sara Gille (SD) under tiden för hennes ledighet den 13 december–26 december.

§ 4  Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade att Sverigedemokraternas partigrupp anmält Stefan Plath som suppleant i civilutskottet, i utrikesutskottet och i trafikutskottet under Sara Gilles ledighet.

Andre vice talmannen förklarade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.