Protokoll 2021/22:52 Torsdagen den 13 januari

Riksdagens protokoll 2021/22:52

§ 1  Anmälan om nya riksdagsledamöter

Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden:

Berättelse om granskning av bevis för nya ledamöter av riksdagen

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit dels bevis om att Roza Güclü Hedin (S) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 10 januari 2022 sedan Patrik Engström (S) avsagt sig uppdraget, dels bevis om att Martin Marmgren (MP) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 11 januari 2022 sedan Karolina Skog (MP) avsagt sig uppdraget.

Valprövningsnämnden har denna dag granskat bevisen för de nya ledamöterna och därvid funnit att de blivit utfärdade i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837).

Stockholm den 11 januari 2022

Svante O. Johansson

ersättare för ordföranden/Agota Földes
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.