Protokoll 2021/22:87 Torsdagen den 24 mars

Riksdagens protokoll 2021/22:87

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 3 mars justerades.

§ 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2021/22:19 för torsdagen den 17 mars i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från justitieutskottet.

 § 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2021/22:401

Till riksdagen

Interpellation 2021/22:401 Beredskapsskatten

av Niklas Wykman (SD)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 8 april 2022.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 23 mars 2022

Finansdepartementet

Mikael Damberg (S)

Enligt uppdrag

Johan Ndure

Departementsråd

Interpellation 2021/22:405

Till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.