Protokoll 2021/22:87 Torsdagen den 24 mars

Riksdagens protokoll 2021/22:87

Riksdagens snabbprotokoll

2021/22:87

Torsdagen den 24 mars

Kl.  12.00–18.12

Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 3 mars justerades.

§ 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2021/22:19 för torsdagen den 17 mars i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från justitieutskottet.

 § 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2021/22:401

Till riksdagen

Interpellation 2021/22:401 Beredskapsskatten

av
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.