Protokoll 2021/22:94 Onsdagen den 6 april

Riksdagens protokoll 2021/22:94

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 16 mars justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2021/22:432

Till riksdagen

Interpellation 2021/22:432 Klimatpolitiska rådets granskningsrapport

av Jens Holm (V)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 29 april 2022. Statsrådet har inte möjlighet att besvara interpellationen inom anvisad tid på grund av redan inbokade engagemang.

Stockholm den 5 april 2022

Miljödepartementet

Annika Strandhäll (S)

Enligt uppdrag

Egon Abresparr

Expeditionschef

Interpellation 2021/22:433

Till riksdagen

Interpellation 2021/22:433 Priset på insatsvaror och jordbrukets lönsamhet  

av Staffan Eklöf (SD)

Interpellationen kommer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.