Protokoll 2022/23:39 Torsdagen den 15 december

Riksdagens protokoll 2022/23:39

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 24 november justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2022/23:58

Till riksdagen

Interpellation 2022/23:58 Utebliven kompensation för el- och gas­användare i Skåne

av Ola Möller (S)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 31 januari 2023.

Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade resor och arrangemang.

Stockholm den 14 december 2022

Näringsdepartementet

Ebba Busch (KD)

Enligt uppdrag

Fredrik Ahlén

Expeditionschef

Interpellation 2022/23:78

Till riksdagen

Interpellation 2022/23:78 Exkludering av Norrland från högkostnadsskydd

av Fredrik Lundh Sammeli (S)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.