Riksdagens protokoll 2003/04:127 Måndagen den 14 juni

Riksdagens protokoll 2003/04:127

Riksdagens protokoll

2003/04:127

Måndagen den 14 juni

Kl. 10:00 - 20:15

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 28 maj samt för den 1 och 2 juni. 

2 § Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att
Ingela Thalén
(s) anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 15 juni. 

Kammaren biföll denna anhållan. 

3 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Tredje vice talmannen meddelade att
Rossana Dinamarca
(v) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 5 juni, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Annica Jonsson. 

4 § Meddelande om frågestund

Tredje vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 17 juni kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Statsrådet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.