Riksdagens protokoll 2004/05:135 Onsdagen den 8 juni

Riksdagens protokoll 2004/05:135

Riksdagens protokoll

2004/05:135

Onsdagen den 8 juni

Kl. 09:00 - 22:21

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 2 juni. 

2 § Meddelande om partiledardebatt

Andre vice talmannen meddelade att partiledardebatt skulle äga rum
onsdagen den 15 juni kl. 9.00
. Debattregler hade delats ut till kammarens ledamöter. 

3 § Meddelande om svar på skriftliga frågor under sommaruppehållet

Andre vice talmannen meddelade att skriftliga frågor som lämnats in under tiden
fredagen den 10 juni kl. 10.00 – fredagen den 2 september
skulle besvaras av statsråd inom fjorton dagar efter det att frågan framställts. 

4 § Svar på interpellation 2004/05:622 om VFU-lärares villkor

Anf. 1 Utbildnings- och kulturminister LEIF PAGROTSKY (s):

Fru talman!
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.