Riksdagens protokoll 2004/05:20 Tisdagen den 26 oktober

Riksdagens protokoll 2004/05:20

Riksdagens protokoll

2004/05:20

04/05:20 Tisdagen den 26 oktober

Kl. 13:30 - 15:10

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 19 och 20 oktober. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till vissa utskott

Talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Britta Rådström som ledamot i skatteutskottet och som suppleant i utbildningsutskottet samt Leif Jakobsson som ledamot i bostadsutskottet. 

Talmannen förklarade valda till 

ledamot i skatteutskottet

Britta Rådström (s) 

ledamot i bostadsutskottet

Leif Jakobsson (s) 

suppleant i utbildningsutskottet

Britta Rådström (s) 

3 § Anmälan om förändringar i regeringens sammansättning

Från statsminister Göran Persson hade följande skrivelse inkommit: 
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.