Riksdagens protokoll 2005/06:96 Tisdagen den 28 mars

Riksdagens protokoll 2005/06:96

Riksdagens protokoll

2005/06:96

Tisdagen den 28 mars

Kl. 13:30 - 18:48

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 22 mars. 

2 § Anmälan om förändringar i regeringens sammansättning

Från statsminister Göran Persson hade följande skrivelse inkommit: 

Till riksdagens talman 

Förändringar i regeringens sammansättning

Jag har i dag fattat följande beslut angående regeringens sammansättning. 

Bosse Ringholm har entledigats som chef för Utrikesdepartementet med verkan fr.o.m. i dag. 

Carin Jämtin har förordnats som chef för Utrikesdepartementet fr.o.m. i dag t.o.m. den 23 april 2006. 

Jan Eliasson har förordnats som statsråd och chef för Utrikesdepartementet fr.o.m. den 24 april 2006. 

Stockholm den 27 mars 2006 

Göran Persson

Skrivelsen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.