Riksdagens protokoll 2006/07:1 Måndagen den 2 oktober

Riksdagens protokoll 2006/07:1

Riksdagens protokoll

2006/07:1

Måndagen den 2 oktober

Kl. 11:00 - 13:11

1 § Hälsningsanförande av ålderspresidenten

Anf. 1 Ålderspresident PER WESTERBERG (m):

Ärade riksdagsledamöter! Jag vill hälsa er varmt välkomna till den nyvalda riksdagens första sammanträde, och jag gör det i egenskap av riksdagens ålderspresident. 

Ålderspresident är en rätt obehaglig titel, tycker jag. Jag måste säga att jag nästan känner mig 20 år äldre över en natt. Kammarkansliet har dock tröstat mig med att jag är den yngste ålderspresidenten i riksdagens historia, om de kommer ihåg rätt. 

Ni sitter nu för första gången i den ombyggda kammaren. Ombyggnaden kom till sist i mål i tid, men det var efter mycket nervdaller och väldigt många improvisationer för att klara detta, med många
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.