Riksdagens protokoll 2006/07:106 Måndagen den 14 maj

Riksdagens protokoll 2006/07:106

Riksdagens protokoll

2006/07:106

Måndagen den 14 maj

Kl. 13:00 - 15:25

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 8 maj. 

2 § Meddelande om svar på skriftliga frågor

Andre vice talmannen meddelade att skriftliga frågor som lämnats in till och med
fredagen den 18 maj kl. 10.00
skulle besvaras senast torsdagen den 24 maj kl. 12.00. 

Meddelandet hade delats ut till kammarens ledamöter. 

3 § Svar på interpellation 2006/07:505 om frihandels- och associationsavtal med Colombia

Anf. 1 Statsrådet STEN TOLGFORS (m):

Fru talman! Hans Linde har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att lyfta upp frågan om de mänskliga rättigheterna i Colombia inom ramen för förhandlingarna om ett associeringsavtal mellan EU och Andinska gemenskapen.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.