Riksdagens protokoll 2006/07:134 Torsdagen den 30 augusti

Riksdagens protokoll 2006/07:134

Riksdagens protokoll

2006/07:134

Torsdagen den 30 augusti

Kl. 13:00 - 17:26

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 23 augusti. 

2 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Tredje vice talmannen meddelade att
Matilda Ernkrans
(s) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 28 augusti, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Helena Frisk. 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser:  

Interpellation 2006/07:677

Till riksdagen 

Interpellation 2006/07:677 Åtgärder för yrkesutbildning inom kriminalvården  

av Lena Olsson (v)  

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 13 september 2007. 

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor. 
Stockholm
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.