Riksdagens protokoll 2006/07:135 Torsdagen den 6 september

Riksdagens protokoll 2006/07:135

Riksdagens protokoll

2006/07:135

Torsdagen den 6 september

Kl. 13:00 - 16:25

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 30 augusti. 

2 § Anmälan om uteblivna svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2006/07:686

Till riksdagen  

Interpellation 2006/07:686 Åtgärder för Östersjön  

av Jacob Johnson (v)  

kommer inte att kunna besvaras vid det riksmöte då interpellationen väcktes. Skälet till det är att miljöministern kommer att vara på utrikes resor. 

Stockholm den 29 augusti 2007 
Miljödepartementet 
Andreas Carlgren (c) 
Enligt uppdrag 

Egon Abresparr

Rättschef 

Interpellation 2006/07:687

Till riksdagen  

Interpellation 2006/07:687 Arbetslösa och långtidssjukskrivna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.