Riksdagens protokoll 2006/07:82 Tisdagen den 27 mars

Riksdagens protokoll 2006/07:82

Riksdagens protokoll

2006/07:82

Tisdagen den 27 mars

Kl. 13:30 - 23:01

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 21 mars. 

2 § Anmälan om val av ordförande i miljö- och jordbruksutskottet

Talmannen anmälde att
Carina Ohlsson
(s) valts till ordförande i miljö- och jordbruksutskottet under tiden den 22 mars–17 september under Anders Ygemans ledighet. 

3 § Ledighet

Talmannen meddelade att
Roger Tiefensee
(c) ansökt om ledighet under tiden den 18 april–29 juli. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Talmannen anmälde att
Christina Andersson
(c) skulle tjänstgöra som ersättare för Roger Tiefensee. 

4 § Meddelande om frågestund

Talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 29 mars kl. 14.00
skulle frågor besvaras
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.