Riksdagens protokoll 2007/08:141 Torsdagen den 11 september

Riksdagens protokoll 2007/08:141

Riksdagens protokoll

2007/08:141

Torsdagen den 11 september

Kl. 13:00 - 16:34

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 2 och 4 september.  

2 § Anmälan om uteblivet svar på interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: 

Interpellation 2007/08:844

Till riksdagen  

Interpellation 2007/08:844 Framtidens skolpolitik 

av Maryam Yazdanfar (s) 

Interpellationen kommer inte att besvaras. 

Skälet till detta är att Jan Björklund är på tjänsteresa det enda kvarvarande svarsdatumet under innevarande riksmöte. 

Stockholm den 10 september 2008 
Utbildningsdepartementet 
Jan Björklund (fp) 
Enligt uppdrag 

Charlotte Abrahamsson

Expeditions- och rättschef 

3 § Svar på interpellation 2007/08:840 om barns läsande

Anf.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.