Riksdagens protokoll 2007/08:57 Torsdagen den 24 januari

Riksdagens protokoll 2007/08:57

Riksdagens protokoll

2007/08:57

Torsdagen den 24 januari

Kl. 12:00 - 17:08

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 18 januari. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till utskott

Andre vice talmannen meddelade att Miljöpartiet de grönas riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Mats Pertoft som suppleant i finansutskottet och Helena Leander som suppleant i civilutskottet. 

Andre vice talmannen förklarade valda till  

suppleant i finansutskottet

Mats Pertoft (mp) 

suppleant i civilutskottet

Helena Leander (mp) 

3 § Anmälan om inkomna uppteckningar från EU-nämndssammanträde

Andre vice talmannen anmälde att uppteckningar från EU-nämndens sammanträde fredagen den 7 december inkommit. 

4 § Svar på interpellationerna 2007/08:282
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.