Riksdagens protokoll 2008/09:114 Fredagen den 8 maj

Riksdagens protokoll 2008/09:114

Riksdagens protokoll

2008/09:114

Fredagen den 8 maj

Kl. 09:00 - 14:05

1 § Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att
Karin Lindell
avsagt sig uppdraget som riksrevisor från och med den 1 augusti. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

2 § Aktuell debatt: Pensionssystemet

Anf. 1 KALLE LARSSON (v):

Fru talman! Vänsterpartiet har begärt den här debatten för att det är dags att säga som det är. Det gällande pensionssystemet är orättvist, och det berövar människor rätten till en trygg och värdig ålderdom. Det måste i grunden förändras. 

Den här debatten handlar om dig som i dag är pensionär, som kanske har svårt att få det att gå ihop i slutet av månaden. 

Det handlar också om dig som snart ska gå i pension och som sprättar upp ditt orange kuvert,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.