Riksdagens protokoll 2008/09:127 Måndagen den 8 juni

Riksdagens protokoll 2008/09:127

Riksdagens protokoll

2008/09:127

Måndagen den 8 juni

Kl. 11:00 - 16:38

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 1 juni. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till miljö- och jordbruksutskottet

Talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Roland Bäckman som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet. 

Talmannen förklarade vald till  

suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

Roland Bäckman (s) 

3 § Ledighet

Talmannen meddelade att
Mikael Sandström
(m) ansökt om ledighet under tiden den 15 september 2009–15 september 2010. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Talmannen anmälde att
Malin Löfsjögård
(m) skulle tjänstgöra som ersättare för Mikael Sandström. 

4 § Meddelande om
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.