Riksdagens protokoll 2008/09:141 Torsdagen den 10 september

Riksdagens protokoll 2008/09:141

Riksdagens protokoll

2008/09:141

Torsdagen den 10 september

Kl. 13:00 - 16:53

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 3 september. 

2 § Avsägelse

Andre vice talmannen meddelade att
Björn Hamilton
(m) avsagt sig uppdraget som ledamot i Riksrevisionens styrelse. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

3 § Anmälan om kompletteringsval till Riksrevisionens styrelse

Andre vice talmannen meddelade att Folkpartiet liberalernas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Tina Acketoft som suppleant i Riksrevisionens styrelse. 

Andre vice talmannen förklarade vald till 

suppleant i Riksrevisionens styrelse

Tina Acketoft (fp)  

4 § Ledigheter

Andre vice talmannen meddelade att
Morgan Johansson
(s) ansökt om ledighet under
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.