Riksdagens protokoll 2008/09:56 Onsdagen den 14 januari

Riksdagens protokoll 2008/09:56

Riksdagens protokoll

2008/09:56

Onsdagen den 14 januari

Kl. 09:00 - 12:15

1 § Partiledardebatt

Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT (m):

Herr talman! Människor lider i Gaza i ett krig som inte tjänar något vettigt syfte. Det talas om 900, ja, kanske uppemot 1 000 döda, varav över 200 är barn; ingen vet. Det kommer säkert att bli ännu värre. 

Ännu en gång påminns vi om att det som ofta först uttrycks i syfte att uppnå med militära mål snabbt omvandlas till att mer bli sådant som räknas i civila offer. Vi har sett det förut, och vi kommer att se det igen. I spåren av detta kommer minnena att leva kvar. Människor kommer att minnas oförrätterna. De kommer att påminna varandra om oförsonligheten. Nya hatets spiraler kommer att uppstå och växa sig starkare. En ny generation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.