Riksdagens protokoll 2011/12:75 Torsdagen den 23 februari

Riksdagens protokoll 2011/12:75

Riksdagens protokoll

2011/12:75

Torsdagen den 23 februari

Kl. 12:00 - 15:02

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 17 februari. 

2 § Anmälan om särskild företrädare för partigrupp

Andre vice talmannen meddelade att Kristdemokraternas riksdagsgrupp anmält
Emma Henriksson
som särskild företrädare för partigruppen.  

3 § Anmälan om personliga ersättare för särskilda företrädare för partigrupper

Andre vice talmannen meddelade  

att Vänsterpartiets riksdagsgrupp anmält Mia Sydow Mölleby som personlig ersättare för särskild företrädare för partigruppen och 

att Kristdemokraternas riksdagsgrupp anmält Anders Andersson som personlig ersättare för särskild företrädare för partigruppen. 

4 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.