Riksdagens protokoll 2011/12:89 Tisdagen den 27 mars

Riksdagens protokoll 2011/12:89

Riksdagens protokoll

2011/12:89

Tisdagen den 27 mars

Kl. 13:00 - 18:30

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 19, 20 och 21 mars. 

2 § Utökning av antalet suppleanter i finansutskottet

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i finansutskottet skulle utökas från 26 till 27. 

Kammaren medgav denna utökning. 

3 § Val av extra suppleant i finansutskottet

Företogs val av extra suppleant i finansutskottet. 

Kammaren valde i enlighet med valberedningens förslag till 

suppleant i finansutskottet

Torbjörn Björlund (V) 

4 § Meddelande om statsministerns frågestund

Förste vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 29 mars kl. 14.00
skulle
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.