Riksdagens protokoll 2012/13:25 Torsdagen den 15 november

Riksdagens protokoll 2012/13:25

Riksdagens protokoll

2012/13:25

Torsdagen den 15 november

Kl. 12:00 - 17:41

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 9 november. 

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2012/13:70

Till riksdagen 

Interpellation 2012/13:70 Sociala avgifter för sjömän  

av Lars Johansson (S)  

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 18 december 2012. 

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang. 

Stockholm den 14 november 2012 
Finansdepartementet 
Anders Borg (M) 
Enligt uppdrag 

Rikard Jermsten

Expeditions- och rättschef 

Interpellation 2012/13:77

Till riksdagen 

Interpellation 2012/13:77 Varsel i Skaraborg
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.