Riksdagens protokoll 2012/13:80 Tisdagen den 19 mars

Riksdagens protokoll 2012/13:80

Riksdagens protokoll

2012/13:80

Tisdagen den 19 mars

Kl. 13:00 - 16:02

1 § Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 14 och 15 mars

Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT (M):

Fru talman! Europeiska rådet samlades i förra veckan för det sedvanliga vårtoppmötet. Diskussionerna handlade framför allt om vilka åtgärder som måste vidtas för att skapa sysselsättning och tillväxt i ett Europa som fortsatt präglas av ekonomisk kris. 

Det finns sedan 2010 en årscykel för styrning och granskning av den ekonomiska politiken. Det är det som kallas för den europeiska terminen. Vi diskuterade de övergripande prioriteringarna för denna årscykel liksom genomförandet av EU:s Europa 2020-strategi och stabilitets- och tillväxtpakten. Det handlar framför allt om att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.