Riksdagens protokoll 2012/13:90 Fredagen den 12 april

Riksdagens protokoll 2012/13:90

Riksdagens protokoll

2012/13:90

Fredagen den 12 april

Kl. 09:00 - 13:36

1 § Avsägelse

Förste vice talmannen meddelade att
Sven-Erik Bucht
(S) avsagt sig uppdraget som suppleant i finansutskottet från och med den 15 april. 

Kammaren biföll denna avsägelse.  

2 § Anmälan om kompletteringsval till finansutskottet

Förste vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Sven-Erik Bucht som ledamot i finansutskottet från och med den 15 april och Ardalan Shekarabi som suppleant i finansutskottet från och med den 15 april. 

Förste vice talmannen förklarade valda
från och med den 15 april
till  

ledamot i finansutskottet

Sven-Erik Bucht (S) 

suppleant i finansutskottet

Ardalan Shekarabi (S) 

3
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.