Riksdagens protokoll 2013/14:46 Fredagen den 13 december

Riksdagens protokoll 2013/14:46

Riksdagens protokoll

2013/14:46

Fredagen den 13 december

Kl. 09:00 - 14:40

1 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Förste vice talmannen meddelade att
Rickard Nordin
(C) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 21 december, varigenom uppdraget som ersättare för Anders Flanking (C) skulle upphöra för Karin Östring Bergman (C). 

2 § Ansökan om ledighet

Förste vice talmannen meddelade att
Ulrika Karlsson
i Uppsala (M) ansökt om ledighet under tiden den 13 januari–14 mars 2014. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Förste vice talmannen anmälde att
Gunnar Hedberg
(M) skulle tjänstgöra som ersättare för Ulrika Karlsson i Uppsala. 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in: 

Interpellation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.