Riksdagens protokoll 2013/14:50 Onsdagen den 18 december

Riksdagens protokoll 2013/14:50

Riksdagens protokoll

2013/14:50

Onsdagen den 18 december

Kl. 11:00 - 18:30

1 § Statsbudget för 2014

Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU10 
Statsbudget för 2014 
föredrogs. 

Kammaren biföll utskottets förslag att ärendet fick avgöras efter endast
en
bordläggning. 

Talmannen konstaterade att ingen talare var anmäld.  

Beslut
FiU10 Statsbudget för 2014 
Kammaren biföll utskottets förslag.  

2 § Avtackning

Anf. 1 TALMANNEN:

Ärade ledamöter! Det är dags att uppmärksamma att halva riksmötet 2013/14 är till ända. Hösten har svept förbi i en rasande takt. Här i kammaren har vi sett ganska stor debattglädje, debattlystenhet och engagemang. 

Avslutningen innebär också att det är dags att tacka av de ledamöter som har lämnat riksdagen under hösten. 
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.