Riksdagens protokoll 2013/14:51 Fredagen den 20 december

Riksdagens protokoll 2013/14:51

Riksdagens protokoll

2013/14:51

Fredagen den 20 december

Kl. 09:00 - 10:19

1 § Justering av protokoll

Protokollet för den 13 december justerades. 

2 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Talmannen meddelade att
Ardalan Shekarabi
(S) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 januari 2014, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra Agneta Karlsson (S). 

3 § Anmälan om faktapromemorior

Talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott: 

2013/14:FPM32 Socialt trepartstoppmöte för tillväxt och sysselsättning
KOM(2013) 740
till arbetsmarknadsutskottet  
2013/14:FPM33 Kommissionens årliga tillväxtrapport
KOM(2013) 800
till finansutskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.