Riksdagens protokoll 2013/14:62 Onsdagen den 29 januari

Riksdagens protokoll 2013/14:62

Riksdagens protokoll

2013/14:62

Onsdagen den 29 januari

Kl. 09:00 - 19:20

1 § Justering av protokoll

Protokollet för den 23 januari justerades.  

2 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in: 

Interpellation 2013/14:231

Till riksdagen 

Interpellation 2013/14:231 Svensk mat i kommunerna  

av Matilda Ernkrans (S)  

Interpellationen kommer att besvaras den 4 februari 2014. 

Skälet till dröjsmålet är redan inbokade engagemang. 

Stockholm den 21 januari 2014 
Socialdepartementet  
Eskil Erlandsson (C) 
Enligt uppdrag 

Marianne Jenryd

Expeditionschef  

3 § Anmälan om faktapromemoria

Tredje vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.