RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1892:20

Andra kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL.

1892. Andra Kammaren. N:o 20.

Måndagen den 21 mars.

Kl. V, 3 e. m.

§ 1.

Föredrogs och hänvisades till statsutskottet Kongl. Maj:ts i

senaste sammanträdet aflemnade proposition till Riksdagen angående

beredande af ålderdomsunderstöd åt lärare och lärarinnor vid

småskolor och mindre folkskolor äfvensom icke ordinarie lärare och

lärarinnor vid folkskolor.

§ 2.

Efter föredragning vidare af de på kammarens bord hvilande

motioner hänvisades:

Herr A. Bolcströms motion, n:o 187, till konstitutionsutskottet; och

Herr J. Johanssons i Noraskog motion, n:o 188, till Andra

Kammarens tillfälliga utskott n:o 3.

§ 3.

Följande nya motioner afgåfvos, nemligen af

Herr M. Andersson i Stigen, n:o 189, om ändring af 66 och

72
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida