RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1918:40

Första kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL.

IBIS. Första kammaren. Nr 40.

Onsdagen den 29 maj, e. m.

Kammaren sammanträdde kl. 8 e. m.

Justerades sex protokollsutdrag för det på förmiddagen hållna

sammanträdet.

Fortsattes överläggningen rörande första kammarens första till- Om utvidga»,

fyllig;! utskotts utlåtande nr 23, i anledning av väckt motion om skri- av *tatens un~

velse till Kungl. Maj :t angående utvidgande av statens undervisningsverksamhet

till att omfatta jämväl den kvinnliga ungdomen. ”ZuTmfatta

m jämväl kvin*-

Herr Holmquist: Herr greve och talman! Jag begärde or- %

det under kammarens förmiddagsdebatt i denna fråga, då herr Schyl- (Forts.;

ler hade sitt anförande i detta ämne. Jag får nämligen säga, att

efter det anförandet, särskilt dess
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.