RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1918:43

Första kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL.

Första kammaren.

Tisdagen den 4 juni.

Kammaren sammanträdde kl. 2,30 e. m.

Justerades protokollen för den 29 och den 31 nästlidne maj.

Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis förslag till riksdagens

skrivelse nr 2G8 till Konungen angående undersökning om

tergivande i särskilda fall av kravet på avlagd studentexamen såsom

villkor for tillträde till vissa studier och levnadsbanor.

Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag till riksdagens

skrivelser till Konungen: ° s

lB i. anledning av Kungl. Maj:ts i propositionen om till
SS*

fo,r ar, 1918 framställning om täckande av vissa

förskott under hov- och slottsstaterna;

,nr P5; 1 anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående rätt

or förste kanslisekreteraren
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida