RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1918:9

Första kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL.

1918. Första kammaren. Nr 9.

Lördagen den 16 februari.

Kammaren sammanträdde kl. 11 i'', m.

Herr statsrådet Nilson avlämnade Knngl. Maj tes nådiga propositioner:
i

nr 78, angående gottgärelse till professorerna vid lantbruksinstitutet

vid Ultima J. Å. Sjöström, E. Y. E. Petersson, och A. G.

Timber" för genom övergång å ny avlöningstat för institutet föranledd

minskning i behållna avlöningsförmåner;

nr 79, angående pension åt förre fästningsbyggnadsarbetaren

Carl August Johansson Lundin;

nr 81, angående nedsättning i arrendet för Toppe torps kvarn å

Ankarsrums kronopark i Kalmar lön;

nr 83, angående omorganisation av fältvcterinärkåren;

nr 86, angående tillstånd för förste kanslisekreteraren i lantförsvarsdepartementet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida