RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1918:12

Andra kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL.

1918. Andra kammaren. Nr 12.

Tisdagen den 5 februari.

Kl. 3 e. m.

§ 1.

Justerades protokollen för den 29'' och den 30 nästla na januari.

§ 2.

Föredrogos var för sig Kung!. Maj :ts å kammarens bord vilande

propositoner; och hänvisades därvid:

till bankoutskottet propositionerna:

Pr 42, angående pension åt vaktmästaren vid artilleristabens

lokaler i Stockholm Frans Wilhelm Klint; och

• » angående pension åt musikfaniunkaren i Norra skånska

infanteriregementet Emil Johan August Scdiliwa; samt

till statsutskottet propositionerna:

nr 45, angående anläggning av skjutbana för Smålands artilleriregemente;
nr

51, angående anordnande av torkrum vid vissa kasern etablissemang;
nr

52, angående anslag å tilläggsstat
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida