RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1918:22

Andra kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL.

I9i8. finera kammaren. Nr 22.

Onsdagen den

Kl. 11 f. m.

Förhandlingarna vid detta sammanträde leddes till en början av

herr vice talmannen.

§ 1.

, Herr vice talmannen tillkännagav, att efter överläggning inom

talmanskonferensen rörande riksdagens arbete under tiden närmast

före och efter pask beslutats, att sista arbetsplenum före påsk komme

att hållas onsdagen den 20 och om så erfordrades även torsdagen

den 21 innevarande mars, att första arbetsplenum efter påsk

skulle äga rum torsdagen den 4 nästkommande april, därvid gemensamma

omröstningar skulle företagas över då godkända voteringspr

opositioner, samt att under den mellanliggande tiden ingå andra

ärenden komme att upptagas till avgörande än sådana, som rörde
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.