RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1918:55

Andra kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL.

1918. Andra kammaren. Nr 55.

Onsdagen den 15 maj, f. in.

Kl. 11 f. m.

§ 1

Justerades de vid kammarens sammanträde den 8 innevarande

maj förda protokollen.

§ 2.

Upplästes följande till kammaren inkomna skrivelse:

Till riksdagens andra kammare.

Lunds universitet kan i år se tillbaka på ett kvartsmillenniums

verksamhet i vetenskapens och den allmänna odlingens tjänst. För

att fira 250-årsminnet av sitt instiftande ämnar universitetet den

27 nästkommande september anställa en akademisk högtidlighet,

vilken med hänsyn till de allvarliga tidsomständigheterna kommer

att försiggå i de tänkbart enklaste former.

I tacksam hågkomst av den välvilja och det understöd som

från Sveriges, riksdags sida i rikt mått kommit universitetet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.