RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1918:61

Andra kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL.

1918. Andra kammaren. Nr 61.

Lördagen den 25 maj.

Kl. 11 f. m.

§ 1.

Justerades protokollet för den 18 innevarande maj.

§ 2.

Herr talmannen lämnade nu ordet till

Herr vice talmannen, som yttrade: Herr talman! Jag

tager mig friheten hemställa, att kammaren måtte uppdraga åt sin talman

att avsända ett hälsningstelegram till danska folketinget, som

nästa tisdag för första gången sammanträder efter val enligt den nya

författningen och för första gången i sitt nya riksdagshus.

Denna hemställan bifölls av kammaren.

§ 3.

Föredrogos var för sig och hänvisades till bankoutskottet Kungl.

Maj ds å kammarens bord vilande propositioner:

nr 450, med förslag till lag angående rätt för Konungen att i

vissa fall medgiva riksbanken
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.