RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1918:66

Andra kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL.

1918. Andra kammaren. Nr 66.

Lördagen den 1 juni, f. in.

Kl. 11 f. m.

§ 1.

Föredrogs en från ledamoten av kammaren herr A. Lindman

till kammaren inkommen skrivelse, däri han, som valts till suppleant

för de deputerade, vilka kammaren utsett att närvara vid Lunds universitets

250-års jubileum, anhållit att få avsäga sig detta uppdrag.

Kammaren beslöt, med godkännande av den gjorda avsägelsen,

att val av suppleant i herr Lindmans ställe skulle äga rum tisdagten

den 4 innevarande juni.

§ 2.

Herrar Holmdahls och Röings på kammarens bord liggande motion

nr 482, som nu föredrogs, hänvisades till statsutskottet.

§ 3.

Lagutskottets härpå föredragna memorial nr 66 bordlädes åter.

§ 4.

Föredrogs andra särskilda utskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida