RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1918:7

Andra kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL.

1918. Andra kammaren. Nr 7.

Onsdagen den 23 januari, f. in.

Kl. 11 f. m.

§ 1.

Justerades protokollet för den 17 innevarande januari.

§ 2.

Herr statsrådet Schotle avlämnade Kungl. Maj:ts propositioner:

nr 23, med förslag till lag om statsdepartementen;

nr G, angående årliga understöd åt vissa befattningshavare vid

telegrafverket m. m.;

nr 15, angående rätt till pension för extra provinsialläkaren i

Fässbergs distrikt Knut Arkadius Belfrage; och

nr 22, angående pension till avlidne station skarlen vid statens

järnvägar Petter Larsson Linds änka och minderåriga dotter.

Nämnda propositioner blevo på begäran bordlagda.

§ 3.

Föredrogos. för remiss till utskott, i ett sammanhang, Kungl.

Maj:ts propositioner, nr 1,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida